SAFE GROUP

SAFE GROUP

BOZP

HLUK

PBŘ

Požární ochrana

O NÁS

SAFE GROUP – profesionální komplexní služby v oblasti BOZP, Požárně bezpečnostního řešení, Požární ochrany, První pomoci a měření hluku.

BOZP – oprávněnými osobami v prevenci rizik dle §10 odst.1  dle zákona 309/2006 sb.

Požárně bezpečnostní řešení, PBŘ – oprávněnými osobami dle zákona 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů. 

Požární ochrana – oprávněnými osobami §11 odst.1 dle zákona 133/1985 o požární ochraně.

První pomoci – Zdravotnický záchranář bez odborného dohledu dle vyhlášky 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků.

Hluk – zpracování kvalitní hlukové studie na základě naší znalosti legislativy, metodiky a ČSN norem.

Školení * Servis * Kontroly * Poradenství * Dokumentace

Hydranty, hasicí přístroje, Věcné prostředky, Bezpečnostní prvky, PO doplňky a příslušenství.

EPS – Elektronický poplachový systémy SCHRACK, BOSCH a DETECTOMAT s možností napojení na PCO dle souboru norem EN – 54 (2021).

Nouzové osvětlení DIN a SCHRACK – dle norem EN 60598-2-22, EN 50172 a EN 62034.

ESSMANN GmbH – ZOKT : Zařízení na odvod kouře a tepla, schodišťové sady typu RWA, RWG a NRWG.

HILTI – aplikace a revize protipožárních systémů.

Dodání * Montáž * Servis * Revize * Poradenství * Zkoušky, včetně tlakových zkoušek nádob * Ekologická likvidace

Veškeré naše služby provádíme vždy výhradně našimi Odborně způsobilými osobami, Autorizovanými inženýry v oblasti projektování PO

a profesionálními záchranáři s dlouholetou praxí v oboru s důrazem na individuální přístup a praktickou výuku.

KONTAKT

Na Zbytkách 41

738 01 Staré Město u FM

+420 704 070 070

info@safegroup.cz

+420 736 172 222

po@safegroup.cz

pbr@safegroup.cz

+420 775 646 939

pp@safegroup.cz

bozp@safegroup.cz

www.safegroup.cz